Integritetspolicy

VILKA VI ÄR

Vår webbplatsadress är: https://filmnytt.se. en del av NEXTWAY MEDIA GROUP AB

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM

Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar abonnemang faller under två olika kategorier:

1) Personlig information

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och personnummer. Den här typen av information kan samlas in när du registrerar ett konto, köper ett abonnemang, deltar i tävlingar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;

2) Icke-personlig information

Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som FILMNYTT behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies.

HUR BEHANDLAR FILMNYTT UPPGIFTERNA?

Uppgifterna – såväl personlig som icke-personlig information – som FILMNYTT samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av FILMNYTT:s egna produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar.

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra webbtjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användarantal och trafik, samla statistik om annonsvisningar, styra annonser och personaliserat innehåll samt utveckla och förbättra våra webbtjänster. Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan information kan inkludera uppgifter om operativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilket innehåll på våra webbtjänster besökaren konsumerat.

COOKIE-FILER

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

KAN UPPGIFTERNA ÖVERFÖRAS TILL TREDJE PART ELLER ANNAT LAND?

Såväl personlig som icke-personlig information kommer inte att lämna FILMNYTT (NEXTWAY MEDIA GROUP AB).

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

HUR BEGÄR JAG REGISTERUTDRAG, ÅTERKALLAR SAMTYCKE ETC?

Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas av FILMNYTT. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst.

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen hamnar rätt.

Personuppgiftsansvarig är NEXTWAY MEDIA GROUP AB Östra Kyrkogatan 37, 611 33 Nyköping, Märk kuvertet med ”Registerutdrag”.